Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Ponadto ukazały się:

Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth (red.)

Współczesny fenomen osoby

Wydawnictwo KUL

Lublin 2011

ss. 268

[spis treści PDF]
Krzysztof Guzowski

Symbolika trynitarna Brunona Fortego

Wydawnictwo KUL

Lublin 2004

ss. 465


Bruno Forte

Istota chrześcijaństwa

Wydawnictwo KUL

Lublin 2007

ss. 196


Czesław Stanisław Bartnik

Studies in Personalist System

Wydawnictwo KUL

Lublin 2007

ss. 150


Design by flankerds.com and DCh