Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego

Pracownicy


Kierownik:
ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL

ks. bp dr Wacław Depo
ks. dr Grzegorz Barth

Design by flankerds.com and DCh