Prace dyplomowe

Rozprawy doktorskie


Barth Grzegorz, Personalizm integralny w myśli filozoficzno-teologicznej ks. Wincentego Granata, Lublin 2007.

Grochowski Jerzy, Humanizm w teologii ks. Wincentego Granata, Lublin 2010.

Krzywonos Joanna, Człowiek ubogi w teologicznej interpretacji bł. ks. Bronisława Bonawentury Markiewicza (1842-1912), Lublin 2007.

Rybicki Marcin, Personalistyczna wizja historii zbawienia w teologii Bruno Fortego, Lublin 2007.

Storoniak Jarosław, Eklezjologia sakramentalna o. Aleksandra Schmemanna, Lublin 2011.

Szczerba Czesław, Hermeneutyka teologiczna Grzegorza Wielkiego na podstawie "Homilii na Ewangelie", Lublin 2008.

Prace magisterskie


Bogdański Grzegorz, Soteriologia katolicka w ujęciu księdza Wincentego Granata, Lublin 2008.

Breś Adam, Chrystologiczna interpretacja eschatologii według Księdza Jerzego Buxakowskiego, Lublin 2009.

Ciupka Olha, Profil inkarnacyjny Chrystologii Pietro Parente, Lublin 2001.

Dul Urszula, Maryja jako wzór i wychowawczyni wiary w katechezach Jana Pawła II, Lublin 2010. Durda Arkadiusz, Metoda teologiczna w ujęciu Bernarda Lonergana, Lublin 2008.

Dynaka Paweł, Historiozbawczy wymiar chrztu świętego w ujęciu ks. Czesława Stanisława Bartnika, Lublin 2010.

Ferens Tomasz, Soteriologia pleromiczna w ujęciu Czesława Rychlickiego, Lublin 2005.

Harwacki Krzysztof, Eschatologia egzystencjalna w ujęciu ks. Czesława Stanisława Bartnika, Lublin 2007.

Jarocha Dorota, Historiozbawcze ujęcie sakramentów według Güntera Kocha, Lublin 2005.

Kosche Michał, Ku realistycznej koncepcji języka teologii. Studium metodologiczne w ujęciu metafizyki Mieczyslawa Alberta Krąpca, Lublin 2010.

Kurakh Stepan, Chrystus centrum ludzkiej egzystencji w ujęciu ks. Wincentego Granata, Lublin 2010.

Kurant Lech, Jana Pawła II teologia ciała w kontekście antropologii teologicznej i filozoficznej. Studium na podstawie "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich", Lublin 2009.

Kusa Ewa, Personalistyczne aspekty eschatologii w polskojęzycznych podręcznikach dogmatyki, Lublin 2008.

Kwycz Weronika, Problem pochodzenia Ducha Świętego według Sergieja Bułhakowa, Lublin 2001.

Łewyćkyj Mychajło, Proegzystencja Jezusa Chrystusa w świetle Katechez Jana Pawła II, Lublin 2001.

Nizioł Renata, Teologiczny obraz Maryi w publikacjach księdza Józefa Kudasiewicza, Lublin 2007.

Novikau Vitali, Pleromiczny charakter historii zbawienia w myśli Josefa Finkenzellera, Lublin 2006.

Pałka Robert, Satanizm jako metafora duchowego nihilizmu, Lublin 2005.

Pańczyk Joanna, Chrystologiczna tożsamość i tajemnica Kościoła w katechezach Ojca Świętego Jana Pawła II, Lublin 2006.

Parkhomenko Albina, Rola chrześcijańskiej pielgrzymki w życiu duchowym Kościoła, Lublin 2007.

Perdun Zbigniew, Eucharystia jako sakrament nieśmiertelności według Gustava Marteleta, Lublin 2003.

Podkowa Adam, Zarys problemu oświecenia w buddyzmie palijskim, Małego Wozu (Hinajana) oraz Dużego Wozu (Mahajana), Lublin 2010.

Pogódź Agnieszka, Historiozbawcze ujęcie sakramentów według Andrzeja Zuberbiera, Lublin 2005.

Pomianek Paweł, Maryja - Matka Bolesna w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2007.

Racis Anna, Aksjologia personalistyczna w perspektywie wiary w twórczości Władysława Panasa, Lublin 2008.

Rokicka Barbara, Teologia charyzmatów w kontekście współczesnej eklezjologii u wybranych autorów, Lublin 2009.

Ryll Janina, Humanistyczny wymiar dzieł zbawczych Chrystusa w ujęciu ks. W. Granata, Lublin 2009.

Stochmal Rafał, Personalistyczne aspekty mariologii w katechezach Jana Pawła II, Lublin 2008.

Swacha Andrzej, Eschatologia historiozbawcza w ujęciu Josefa Finkenzellera, Lublin 2005.

Szopa Iwona, Sakramenty społeczne w teologii Güntera Kocha, Lublin 2008.

Szykulska Barbara, Chrystologia implikatywna w ujęciu Joachima Gnilki, Lublin 2008.

Tomaszewski Paweł, Kościół jako sakrament w teologii ks. Czesława Stanisława Bartnika, Lublin 2008.

Tupik Olaf, Krytyka założeń humanizmu antropocentrycznego w pismach Henriego de Lubaca, Lublin 2009.

Wawryniw Natalia, Rozwój teologicznego rozumienia Eucharystii według Michała Pietrowicza, Lublin 2001.

Wereszczyńska Ljubow, Bóg największym dobrem człowieka według katechez Jana Pawła II, Lublin 2001.

Zaborniak Radosław, Duch Święty jako łaska niestworzona w katechezach Jana Pawla II, Lublin 2010.

Zawadzki Jarosław, Zbawcza wyjątkowość Jezusa Chrystusa według ks. Jerzego Buxakowskiego, Lublin 2008.

Design by flankerds.com and DCh