Ks. abp dr Wacław Depo

Biskup Wacław Depo urodził się 27 września 1953 w Szydłowcu k/Radomia w rodzinie robotniczej. Jego rodzina związana jest z tym miastem od XVIII w. W Szydłowcu ukończył LO im. Henryka Sienkiewicza. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Bezpośrednio po nich był wikariuszem w parafii Stromiec k/Białobrzegów Radomskich. Następnie został skierowany na studia na KUL, gdzie w grudniu 1980 r. obronił pracę magisterską, a w 1984 r. doktorat na temat "Chrystus kerygmatyczny w nauce M. Koehlera"'. Wszystkie stopnie otrzymał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława Bartnika.

Po obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu. Był także duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-1990, od 1984 roku wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w diecezji radomskiej, a od 1992 roku wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej. W sierpniu 1990 r. otrzymał nominację na rektora Wyższego Seminarium Duchownego diecezji sandomiersko-radomskiej. 25 marca 1992 r. został pierwszym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego nowopowstałej diecezji radomskiej. Był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum w latach 1995-1999. We wrześniu 1999 roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 roku. Od roku 2001 jest członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. W maju 2006 roku został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Jest również kanonikiem honorowym kapituły katedralnej sandomierskiej, prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Biskup jest autorem artykułów naukowych m.in. na temat "Pojęcie wiary w Nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego", "Myśl teologiczna Kościoła Katolickiego wobec procesów globalizacji", "Humanizm w nauczaniu Jana Pawła II". Jest też autorem "Wprowadzenia o życiu i dorobku kard. Józefa Ratzingera" w książce "W czas Bożego Narodzenia", Kraków 2001. Jest to zbiór dziewięciu kazań wygłoszonych przez ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

Dnia 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim. Dnia 19 października 2006 r. 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało Księdza Biskupa w skład Komisji Mieszanej: Biskupi - Wyżsi Przełożeni Zakonni oraz w skład Komisji Duchowieństwa KEP na pięcioletnią kandencję a także powierzyło funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich.

Dnia 29 grudnia 2011 Wacław Depo został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Archidiecezji Częstochowskiej.

Najnowsza publikacja Księdza Biskupa

Raduj się swoją wiarą
Bp Wacław Depo
Wydawnictwo: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2009

Książka zawiera homilie na niedziele roku liturgicznego okresu zwykłego.
W każdym momencie życia chrześcijanina ważne jest odnalezienie "łaski chwili", którą Pan Bóg przygotował dla naszego rozwoju duchowego. Ze swej strony chciałbym, aby te rozważania, dotyczące liturgicznego układu "czasu zwykłego", mogły stać się pomocą w odczytywaniu i interpretowaniu daru życia i powołania. Na pewno będzie to naszym wspólnym zadaniem, aby teksty prezentowanych rozważań, niemające aspektów mowy żywej, zwłaszcza w bezpośrednim kontakcie, były "dopełnione" świadectwem własnych myśli i przeżyć Czcigodnych Czytelników.

ze wstępu Bp Wacława Depo

Powrót

Design by flankerds.com and DCh