Filary

Duchu Święty, Ty wybrałeś dwie tak różne osobowości, św. Piotra i Pawła, aby zanieśli Ewangelię Jezusa Chrystusa aż po krańce ziemi, czyniąc dwie części ludzkości jednością.
W Piotrze-Skale uczysz nas trwania na modlitwie w oczekiwaniu na Twe dary, dzięki którym możemy świadczyć Pismem i życiem o nieograniczonej miłości, jaką darzysz nas w komunii z Ojcem i Synem. Przez nas możesz przychodzić i zstępować na innych, niezależnie od naszych zdolności i pomimo naszych słabości. Daj, aby nasze wielorakie zaparcia się Ciebie stały się motywacją naszych wielorakich powrotów w Twej mocy.
W Pawle-Nawróconym pokazujesz nam, że grzechy, których żałujemy, nie stanowią żadnej przeszkody dla fal Twojej łaski; rozlewają się one z  jeszcze większą mocą tam, gdzie niegdyś była wyschła pustynia. Posyłasz nas często wbrew naszym oczekiwaniom na drogi, których nie znamy, a które podobają się Tobie, prowadząc nas przez wzburzone oceany, rozszalałe wichry i nieugaszone pożogi naszego życia. Dajesz nam jednak pewność, że po drodze nasze cierpienia wspomagają bliźnich, których mijamy, a przy końcu Twych tras, czekasz na nas w wielkiej Troistej Jedności. Amen.