św. Katarzyna ze Sieny

Duchu Święty, przyjdź do serca mego. Przyciągnij je do siebie swoją mocą. Obdarz mnie miłością z bojaźnią.
Chryste, oddal ode mnie wszelkie złe myśli.
Ogrzej mnie żarem Twojej miłości. Rozpal we mnie ogień Twej błogiej miłości, aby każde cierpienie wydało mi się lekkie.
Ojcze mój święty i słodki mój Panie, wspomagaj mnie w mojej posłudze.
Chryste miłości, Chryste miłości. Amen.

św. Katarzyna ze Sieny
Doktor Kościoła
(1347-1380)