św. Jan Chrzciciel

Poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (Łk 1, 41)
Duchu Święty, Ty napełniłeś św. Jana Chrzciciela już w łonie matki, obdarz nas poznaniem celu naszego życia, dla którego utkałeś nas w łonach naszych matek.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. (Łk 3, 3)
Duchu Święty, Ty poprzez św. Jana Chrzciciela przygotowałeś swój lud wybrany na prawdziwy chrzest we krwi i wodzie, spraw, byśmy znali swą godność, którą otrzymaliśmy przez obmycie w Tobie.

To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? (Mt 3, 14)
Duchu Święty, Ty obdarzyłeś św. Jana Chrzciciela duchem uniżenia, daj nam siłę, by Chrystus był uwielbiany w naszej pokorze.

Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim, i i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. (J 1, 32. 34)
Duchu Święty, bez Twojej pomocy nie możemy nic zrobić, wlej światłość w nasze oczy, byśmy mogli w Jezusie Chrystusie wyznać naszego Pana i Zbawiciela.

Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on. (Łk 7, 28)
Duchu Święty, Ty wybierasz najmniejszych, by pełnili wielkie dzieła, obdarz nas łaską szczycenia się słabościami, poprzez które pełnimy Twoją wolę.

Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. (J 3, 29)
Duchu Święty, wlej w nasze wnętrze Twoją radość, byśmy na każdą nawet z pozoru niewykonalną prośbę Jezusa odpowiadali z entuzjazmem, tak jak nasze wielkie wzory – Maryja i Jan Chrzciciel.

Nie wolno ci mieć żony twego brata. (Mk 6, 18)
Duchu Święty, Ty dałeś św. Janowi Chrzcicielowi odwagę głoszenia Prawdy aż po śmierć, spraw, byśmy w Twoje imię znosili nasze małe męczeństwa.