Dwa Serca

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Ty pod Niepokalanym Sercem Maryi ukształtowałeś Najświętsze Serce Boga-Człowieka. Również dzięki Twojej mocy Krew z Jej Ciała i Miłość Jej Serca złączyły się w jeden nurt z życiem Jezusa po to, by wszyscy mogli czerpać życie wieczne z tego samego źródła, które jest w Ojcu. W Twojej mocy także Krew Chrystusa nieustannie ożywia członki Jego Świętego Kościoła, kiedy Ty zstępujesz podczas Eucharystii, aby Kielich z winem przemienić w Kielich życiodajnej Krwi Zbawiciela.
Duchu Święty, Ty wypełniłeś to Serce sobą, czyli Miłością, która eksplodowała po Męce i Śmierci Zbawiciela, ugodzonego włócznią naszych grzechów i niezrozumienia, dając nam, wierzącym, w Wodzie i Krwi lekarstwo na nasze grzechy.

Dziękujemy Ci, że ten zmaltretowany i zhańbiony ludzki organ stał się naszą Bramą do odnowionego i uleczonego człowieczeństwa.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, by przygotować dogodne miejsce dla bosko-ludzkiego Serca Jezusa stworzyłeś serce ludzkie. Człowiek w ogrodzie Eden splamił je grzechem, uniemożliwiając sobie osiągnięcie celu istnienia – upodobnienia się do swego Stwórcy. Gdy jednak przyszedł odpowiedni, ustanowiony przez Ciebie czas, w cudzie Niepokalanego Poczęcia ochroniłeś swą mocą jedno tylko Serce należące do Twojego wiernego zwierciadła – Maryi. Ona, zachowując czystość, napełniana przez Ciebie łaską, zaczęła płonąć Twoją miłością i przyjmując na siebie cierpienia Matki włączyła się w Misteria Syna.

Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam współuczestnictwo w dziele odkupieńczym, któremu przewodzi Ona – Twa Oblubienica.

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!