Królowa Różańca Świętego

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu”

Niepokalana Dziewico, Twój nieznający grzechu duch mógł bez przeszkód odczuwać nieustanną radość i wdzięczność wobec swego Stwórcy i Ojca. Wspomagaj słabych w naszych codziennych zmaganiach, abyśmy dostrzegali Obecność Pana w najmniejszych wydarzeniach życia i poprzez nie oddawali Mu chwalę, bo to Mu milsze niż ofiary.

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”

„Nie mają już wina”

Gwiazdo Morza, patrząc na świat oczyma swego Oblubieńca – Ducha Świętego, wiedziałaś, że aby doświadczyć światła, trzeba wejść w ciemność. Wskazuj nam drogę, kiedy nie widzimy sensu modlitwy i dobrych uczynków, a świat napełnia nas zniechęceniem, bo przecież to największa światłość oślepia najbardziej.

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

„Synu, czemuś nam to uczynił?”

Matko Odkupiciela, każde drgnienie swego serca podczas drogi krzyżowej łączyłaś z Męką Twego Syna i dzięki temu uczestniczyłaś w Jego bólu. Wyproś nam łaskę łączenia naszych cierpień i spotykających nas przeciwności z najwyższą Ofiarą Jezusa Chrystusa, co nadaje im mocy zbawczej.

„Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”

„Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Królowo nieba i ziemi, przebywając w chwale Trójcy Przenajświętszej spoglądasz na nas i towarzyszysz nam w naszej drodze ku zjednoczeniu z Bogiem. Nie przestawaj przedstawiać naszych próśb przed Nieskończonym Majestatem Boga, który Tobie, najposłuszniejszej, nie odmówi niczego.

 „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”