Modlitwy

Chrzest Pański

Ojcze, Ty rozdarłeś niebo, by wykrzyczeć, że kochasz i znajdujesz upodobanie w swym Synu. Naucz nas codziennie pełnić Twą wolę, jak On ją pełnił jako Prawda, coraz bardziej wyrzekając się tego świata i podążając ku Tobie bez strachu, by spocząć tam, gdzie nasze miejsce – na Twoim łonie.

Jezu, Twoje uniżenie nie miało granic. Stanąłeś pośród nas nad wodami Jordanu, by przyjąć chrzest, którego nie potrzebowałeś. A wszystko, by w pełni być naszą Drogą i chrzcić nas swym Ogniem. Niech on wypala w nas resztki starego człowieka, byśmy stawali się czyści przed Twoim obliczem w wieczności.

Duchu Święty, przyjąłeś cielesną postać, by ogarnąć skrzydłami opieki Zbawiciela, który jest naszym Życiem, i ukazać nam, że to Jego Wcielenie jest szczytowym punktem historii wszechświata. Obmyj nas z brudu grzechów darmo, bo uczynkami nigdy nie będziemy w stanie na to zasłużyć.

Narodzenie Pańskie

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. (Flp 2, 6n)

Duchu Święty, Twórco człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, pokaż nam, jak mamy stawać się coraz mniejsi, z dnia na dzień rezygnując z tego, co nam się rzekomo należy, byśmy w końcu jak On spoczęli w żłobie. A tam Ojciec, widząc nas tak bezbronnych, da nam wszystko, czego potrzebujemy – miłość, opiekę i dary cnót.

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa! (Łk 1, 38)

Duchu Święty, Twoim najpiękniejszym przybytkiem jest Niepokalana Dziewica, pokaż nam, jak odpowiadać na Twoje natchnienia słowem pełnego poddania Twej woli. Niech z naszych ust nie wychodzi nic poza nieustannym fiat, które jest jedyną ofiarą jaką możemy złożyć Tobie w łączności z Chrystusem; On zawsze był „tak” dla Boga, a nigdy nie był „nie”. „Tak” Jego serca towarzyszyło Mu od stajenki betlejemskiej, przez Eucharystię w Wielki Czwartek aż po Krzyż. Prosimy Cię, Duchu Święty Boże, ukształtuj i oczyść nasze  „tak”.

Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. (Mt 1, 24)

Duchu Święty, Oblubieńcze oblubienicy świętego Józefa, uzdolnij nas do bezwarunkowej i cichej dyspozycyjności, jaką okazał Tobie ten sprawiedliwy Izraelita. Niech on będzie naszym nauczycielem pośród ciemności wiary. Bowiem tylko w ślepym, głuchym i niemym zawierzeniu Tobie możemy odnaleźć potrzebne nam Światło; to samo, które ziemski ojciec Zbawiciela kontemplował w grocie betlejemskiej i w domu w Nazarecie.

św. Jan od Krzyża

Duchu Święty , chcę się w Tobie odrodzić!

Powiej przez głębiny mojej duszy jako Tchnienie zrodzone z ust Ojca i Syna, żeby wszystko, co spoczywa w niej uśpione i niemrawe, na Twój rozkaz rozkwitło i wydało woń odwiecznej kontemplacji.

Wypal w moim sercu słomę grzechów, a szczególnie pychy, żebym cały płonął Twym żarem miłości, zadającym niezliczone rany, które leczysz, wzniecając coraz większy płomień.

Zatop mnie od wewnątrz wodą życia, którą zapowiedział Syn, a która obficie wypłynęła z Jego boku na Krzyżu. Tylko ona potrafi ugasić pragnienia, które złożyłeś we mnie jako Twym obrazie. Niech bezpowrotnie wmiesza się w moją krew i przepływa przez rozognione serce.

Upodobnij mnie do siebie, Duchu Święty!

Zstąp do mojego serca, miotanego wszystkimi Twymi żywiołami i zapanuj w nim jako niepodzielny Władca, żeby dla niczego innego nie było w nim miejsca.

Daj mi swoje obiecane, darmowe dary, które przygotowałeś, bo mnie kochasz. A przede wszystkim tę jedyną w swoim rodzaju bojaźń, która wynika z miłości i do miłości usposabia.

Nie chcę wiedzieć niczego, czego Ty nie chcesz; będę więc znał tylko Ciebie. Nie chcę kochać niczego, czego Ty nie chcesz; będę więc miłował tylko Ciebie.

Daj mi, Duchu Święty, uczestnictwo w bóstwie!

Chrystus, Król Wszechświata

Boże Duchu Święty, Chrystus oddał Tobie panowanie nad ludzkim życiem w momencie, gdy na krzyżu jako Zbawiciel, mocą prawa miłości, poddał Bogu Żywemu prawo śmierci i nienawiści. Od tej chwili każda śmierć poniesiona w imię miłości i miłosierdzia (nie zaś śmierć zadawana bliźnim) stała się dla Ciebie, o Duchu Przenajświętszy, powodem przychodzenia do duszy, która dzięki Twej obecności staje się tronem Bożego Królestwa, mieszkaniem i świątynią Bożą. Proszę Cię Duchu Święty Boże, abyś posłał dziś swoich proroków, by przez głoszenie słowa z mocą otwierali zalęknione i zagubione serca chrześcijan. Niech triumf Królestwa miłości, sprawiedliwości, pokoju i radości objawi się jak najszybciej w naszych czasach, zagubionych z powodu niewiary. Niech objawi się Twoje Królestwo, Boże Trójjedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen. Alleluja!

Królowa Różańca Świętego

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu”

Niepokalana Dziewico, Twój nieznający grzechu duch mógł bez przeszkód odczuwać nieustanną radość i wdzięczność wobec swego Stwórcy i Ojca. Wspomagaj słabych w naszych codziennych zmaganiach, abyśmy dostrzegali Obecność Pana w najmniejszych wydarzeniach życia i poprzez nie oddawali Mu chwalę, bo to Mu milsze niż ofiary.

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”

„Nie mają już wina”

Gwiazdo Morza, patrząc na świat oczyma swego Oblubieńca – Ducha Świętego, wiedziałaś, że aby doświadczyć światła, trzeba wejść w ciemność. Wskazuj nam drogę, kiedy nie widzimy sensu modlitwy i dobrych uczynków, a świat napełnia nas zniechęceniem, bo przecież to największa światłość oślepia najbardziej.

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

„Synu, czemuś nam to uczynił?”

Matko Odkupiciela, każde drgnienie swego serca podczas drogi krzyżowej łączyłaś z Męką Twego Syna i dzięki temu uczestniczyłaś w Jego bólu. Wyproś nam łaskę łączenia naszych cierpień i spotykających nas przeciwności z najwyższą Ofiarą Jezusa Chrystusa, co nadaje im mocy zbawczej.

„Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”

„Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Królowo nieba i ziemi, przebywając w chwale Trójcy Przenajświętszej spoglądasz na nas i towarzyszysz nam w naszej drodze ku zjednoczeniu z Bogiem. Nie przestawaj przedstawiać naszych próśb przed Nieskończonym Majestatem Boga, który Tobie, najposłuszniejszej, nie odmówi niczego.

 „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”