Modlitwy

Dzień 6

Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was.

J 16, 7

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Dokonało się!” I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

J 19, 30

Duchu Święty, spełniona Obietnico, jesteś tchnieniem, którym Ojciec i Syn oddychają, przekazując sobie Ciebie w odwiecznym pocałunku miłości (por. Łk 23, 46). Jesteś też pokarmem Chrystusa – wolą Ojca, którą On umiłował i przyszedł pełnić (por. J 4, 34). Ty stanowisz spełnienie jedynej prośby, jaką Syn kiedykolwiek miał wobec Ojca. Rozrzutność Twoja, Trójco Święta, nie ma granic: dzielisz się tym, co masz najcenniejszego, najintymniejszego, czyli wzajemną Miłością. Warunkiem Twojego przyjścia, Duchu Święty, była nie tylko Męka Chrystusa, ale także Jego uwielbienie (por. J 7, 39). Tylko w Tobie możemy zrozumieć tę dziwną optykę cierpienia prowadzącego ku szczęściu.

Według obietnicy, jesteś z nami zawsze (por. J 14, 16), wypełniaj i przemieniaj naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłości, bo jesteś Panem czasu. Bądź Obrońcą przeciw oskarżycielowi: ukaż nasz jedyny grzech, czyli brak wiary, którym nieustannie krzyżujemy Jezusa w sercu, odsłoń przed nami pozorność „bezpieczeństwa” proponowanego nam przez współczesne pogaństwo. Bądź Pocieszycielem przeciw gnębicielowi: towarzysz nam w walce, która toczy się w nas; daj męstwo wśród prześladowań skrojonych na miarę zeświecczonego świat stawiającego sobie za cel zwalić nas z nóg wiary. Bądź Nauczycielem przeciw zwodzicielowi: pokaż nam, jak w pokoju sprzeciwiać się światu i głosić jedyną Prawdę – Ciebie. Bądź Świadkiem przeciw kłamcy: nie pozwól, aby świat ze swoim sposobem myślenia nas wchłonął. Bądź Parakletem, „wezwanym przy nas”, który towarzyszy nam w każdym utrapieniu i każdej radości. Oczyść nas tak dogłębnie i dokładnie, by szatan nie odnalazł w nas nic swojego (por. J 14, 30), żadnego grzesznego punktu zaczepienia i odstąpił przed rozpoczęciem walki, w której zapewne byśmy polegli. Rozplącz wszystkie supły, które nie dają nam zakosztować wewnętrznej wolności, byśmy stanęli w prawdzie wobec siebie, która usuwa każdy rodzaj strachu, szczególnie ten największy: lęk przed śmiercią. Niech w konfrontacji z rzeczywistością zachowamy pełną pokory niezależność, niech nas ona nie przytłacza ani pośpiechem, ani nadmiernym entuzjazmem (H. Nouwen), ale czyni z nas przekazicieli reguł Twojego Królestwa. W czasie największego opuszczenia bądź przy nas jak przy Chrystusie na krzyżu. W czasie największego zamknięcia przyjdź przez zamknięte drzwi razem z Nim jak do Wieczernika (por. J 20, 22) i napełnij nas ogniem swojej mocy, gdy modlitewnie czekamy na Ciebie z Maryją. Amen.

Dzień 5

W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Łk 10, 21-22

Duchu Święty, obiecany Pocieszycielu, objawiasz się tym, którzy chcą Cię przyjąć, bo nie lubisz być nieproszonym gościem. Nad pyszną mądrością stawiasz pokorną głupotę, która swoją mądrością czyni Ciebie (por. 1 Kor 1, 27-36). Ty nigdy nie zważasz na trendy i nagradzasz dziedzictwem Królestwa swoich ubogich (por. Mt 5, 3). Nie pozwól, by nasza łatwopalna duma przysłaniała Twoją hojność. Niech kieruje nami nie lojalność wobec świata, ale wobec Tego, który świat powołał (św. Augustyn).

Ty od Chrystusa otrzymałeś wszystko, co On ma od Ojca, aby przekazać nam (por. J 3, 35) i tak włączyć nas w niekończący się dynamizm Trójcy, w dialog miłości, dający nam poznać każdą z Boskich Osób (por. J 10, 15). Jedynie pozostając w Tobie, możemy przez Jezusa wysławiać Ojca za dar dziecięctwa, którym nas obdarzył za darmo, bez zasług z naszej strony, z czystej miłości. Wobec tak wielkiej godności możemy jedynie, czując ogromne zakłopotanie, paść przed Wami z pełną miłości pokorą i wdzięcznością, które przewyższają wszelką ekstazę. Nasze mgliste pojęcie miłości musi zostać poszerzone przez Ciebie, bo też jej rzeczywistość zawsze przekracza nasze wąskie zapatrywania. Niech dokonają tego ból i radość – „ciernie duchowej szczęśliwości” (H. Urs von Balthasar) – zdolne rozszerzyć nasze niezdolne pomieścić miłości „ja”. Musimy opróżnić wnętrze, żebyś miał miejsce rozlać się w całej pełni. Proces ten, choć bolesny, jest uszczęśliwiający. Jednoczymy się wtedy z naszym Zbawicielem, który sam zechciał poddać się smutkowi, lękowi, udrękom i małości; nie trwamy w tym samotni. Doświadczamy wówczas radości z każdego nieprzewidzianego wydarzenia, z każdego pokrzyżowanego planu, z każdej trudnej sytuacji. Doskonalimy się w życiu tu i teraz, a nie w przyszłości, która spłynie z Twoich rąk. Każda chwila dnia zmienia się w niepowtarzalną okazję, otwierając nas na spontaniczność i szaleństwo, a usuwając skostnienie. Mamy bowiem „czekać i spełniać z wiarą, skromnością i ufną gorliwością dobre natchnienia łaski Jezusa” (św. Jan XXIII). Taka życiowa pokora, bycie narzędziem Artysty, sprawia, że poznajemy Twoją pokorę. Jest to prawdziwa nauka – nauka Krzyża: czerpanie wielkiej radości nawet z małych rezultatów; wsłuchiwanie się w głębi duszy w delikatne echo słów Maryi w Nazarecie i Twoich w Ogrójcu.

Naucz nas ufać Tobie, bo ufać sobie to nazbyt ryzykowne; ufać Tobie to wiedzieć, że nie dasz nic ponad nasze siły, to śpiewać Twój hymn radości, Twój magnificat miłości, którą jesteśmy otoczeni zewsząd. Napełnij swym tchnieniem żagiel naszego słabego, ociężałego i leniwego życia (św. Hilary z Poitiers), byśmy, świadomi wyjątkowej relacji z Abba, wysławiali, dziękowali i błogosławili Ciebie. Amen.

Dzień 4

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (…) Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.

Łk 1, 35. 38

Duchu Święty, Boski Artysto, Ty zainicjowałeś zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, budując wieczny dom imieniu Pana (por. 2 Sm 7, 13-16), a podczas chrztu namaściłeś Mesjasza (por. Mk 1, 10). Nic nie jest dla Ciebie niemożliwe (por. Rdz 18, 14; Mt 19, 26), nawet dziewicze poczęcie Boga-Człowieka; nic nie jest dla Ciebie trudne (Jr 32, 27), nawet bycie Bogiem z nami (Iz 7, 14), którego możemy fizycznie dotknąć w Eucharystii (św. Bernard z Clairvaux).

Okryj nas cieniem swej opieki, tak jak wypełniłeś sobą Synaj, Górę Przemienienia, Świątynię i nazaretański dom. Prowadź nas swoim światłem, którym wciąż na nowo rozsiewasz swe znaki: nim wiodłeś Lud Wybrany przez pustynię, a Zbawicielowi ukazałeś drogę wniebowstąpienia. Wciąż kieruj naszą historią, w którą spodobało Ci się wejść drzwiami rodu Dawida, i wszczep nas w niego, byśmy przez wiarę stali się prawdziwymi potomkami Abrahama (por. Ga 3, 29). Tylko Ty dopełniasz mesjańskiej obietnicy (por. 2 Sm 7, 12) i zdradzasz mesjański sekret (por. J 16, 13). Nie brzydź się naszymi brudami i nie zważaj na brak predyspozycji; wybrałeś przecież do swych dzieł i Gedeona, ubogiego sędziego oraz wojownika (por. Sdz 6, 12), i Rut, pogańską rolniczkę (por. Rt 2, 4), i Judytę, bogatą, mężną wdowę (por. Jdt 13, 18).

Naucz nas mówić ciągłe fiat, codziennie aktualizować posłuszeństwo Tobie, pchać je coraz dalej ku krawędzi przepaści wiary; niech nasza wątła wiara przyciąga Twoją wszechmoc, a nasza bezbronność czyni nas nietykalnymi. Zsynchronizuj naszą wolę z Twoją, jak potrafiła to dzień po dniu czynić Twoja Oblubienica – Maryja, przyjmując Twoje objawienia bez zbędnych pytań, z drżeniem, ale i ufnością nawet w samym środku Twoich „niezgłębionych dróg i niezbadanych wyroków” (Redemptoris Mater, 14). Dziękujemy Ci, że podzieliłeś się z nami Matką (por. J 19,26), że w Niej dałeś nam niezwykły wzór do naśladowania, miarę napełnienia Twą łaską. Przez Nią ukaż nam ułudę marzeń o wielkości i chroń nas od ludzkiej chwały. Chcemy, by izdebka naszego serca, czyli miejsce naszej wewnętrznej modlitwy (por. Mt 6, 6), była zawsze gotowa na przyjęcie Cię pod dębami gościnności (por. Rdz 18, 2-3), aby panowała w niej cisza napęczniała oczekiwaniem na Twoje natchnienia. Niech będzie to naszą współpracą w dziele, którego masz dokonać w duszy. A kiedy przyjdzie czas, w nas też dokonaj wcielenia Słowa (bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej), nasącz nas swą łaską, abyśmy mogli w końcu stać się jak Chrystus – Twój i nasz ideał. Amen.

Dzień 3

Odzywam się do was, mężowie, was wzywam, synowie ludzcy; naiwni, nabierzcie rozwagi, niemądrzy, nabierzcie rozumu. (…) Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. (…) I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich.

Prz 8, 4-5. 22. 30-31

Duchu Święty, odwieczna Mądrości, Ty nie masz początku ani końca, bo Twoje pochodzenie jest Boskie (por. Syr 24, 9); jesteś od zawsze i z Ojcem, i z Synem, jak i jesteś od zawsze z nami, łącząc swą Osobą dwór niebieski z ziemskim; Ojcu i Synowi przynosisz tę samą radość, która jest i nam przeznaczona, będąc jedynym, który wie, co miłe jest w Ich oczach (por. Mdr 9, 9). Jesteś naszym jedynym Mistrzem (por. Mt 23, 10), jesteś Stworzycielem i Uświęcicielem. Jako ziarno Prawdy zasiane u początków świata nie przestajesz wzbijać się do góry, pociągając całe stworzenie ku jego początkowi i celowi. Zanim przyszedł do nas Chrystus, ukazując tajemnicę trynitarnej miłości, Ty już ją przekazywałeś, ukryty w otaczającym nas świecie: szeptałeś, że Bóg nie jest samotny, że jest Komunią w Miłości. Dzięki zapoczątkowanej przez Ciebie pełni czasu  możemy opisać Boga poprzez miłość, bo nasz język nie potrafi ująć Go tak precyzyjnie żadnym innym słowem (św. Jan Klimak).

Przenikając zarówno głębokości Boga, jak i przepaść naszej duszy (por. Syr 24, 6; 1 Kor 2, 10), objawiasz nam również prawdę o nas samych: o naszym grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (por. J 16, 8). Pragniesz uwolnić nas z naiwnego zasłuchania w świat poprzez doświadczenia, które uczą nas pokory i zrozumienia wobec innych. Jesteś dla nas jak czuła matka, której oblicze możemy podziwiać w Najświętszej Maryi Pannie – Arce, w której Ojciec złożył swe przykazania, Rodzicielce Słowa oraz Twoim Przybytku.

Naucz nas, prosimy, igrać przed Wami jak dziecko; zwariować z miłości do Was; być niezdarnym, ale budzącym Wasz uśmiech, klaunem (H. Nouwen), któremu być może brak spektakularności, ale nie brak wierności przynoszonej na skrzydłach modlitwy. Amen.

Dzień 2

A Pan zstąpił w obłoku i mówił z [Mojżeszem]. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. (…) Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. (…) Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!

Lb 11, 25-26. 29

Duchu Święty, oświecające Natchnienie, odnajdź mnie, nawet jeśli wciąż chadzam po swoich drogach; wiem, że mnie wybrałeś, więc zstąp na mnie w miejscu, w którym przebywam. Żadne zewnętrzne przeszkody nie mogą Cię powstrzymać, bo kto zdoła się oprzeć Twojemu wezwaniu (por. Am 3, 8)? Obiecałeś, że rozlejesz się na wszelkim ciele, aby każdy mógł radować się, korzystając z Twoich hojnych darów (por. Jl 3, 1). Największą chwałę oddam Ci przecież przekazaniem dalej Twojego bezcennego daru.

Chcę mówić o Tobie braciom, daj mi więc dar elokwencji życia, aby jego przykład mówił innym o Tobie – nie wielkimi i mądrymi słowami, ale prostym i pokornym sercem będącym owym „większym darem” i „doskonalszą drogą” (por. 1 Kor 12, 31), o które mamy się starać. Niech nigdy nie mówię za względu na własne „ja”, ale tylko by złagodzić raniące innych niepewności; nie po to, by się im przypodobać, ale przekazać Prawdę (por. Jr 5, 31). Brałeś przecież nieraz w posiadanie także zwykłych posłańców, a nie tylko królów (por. 1 Sm 19, 20). Otwórz wszelkie zamki, które wiążą moje wnętrze, bym nie dziwił się, że Twoje działanie jest tak różnorodne jak Twoje Boska Osobowość, że Twoje drogi są tak zaskakujące. Bez Ciebie nic nie mogę zrobić (por. J 15, 5), nie mogę nawet wypowiedzieć imienia mego Zbawiciela i Pana (por. 1 Kor 12, 3). Kiedy zaś w pełni Cię posiądę, „będę spełniał wszystko należycie: poprawnie nauczał, żył w sposób nienaganny, potwierdzał w sposób rzeczywisty i doskonały poprzez znaki i cuda to, w co wierzę” (Dydym Ślepy). A Ty jesteś tak potężny, że ożywiasz nawet zeschłe kości moich grzechów, by stały się źródłem łaski i życia dla mojego ducha (por. Ez 37, 4-5). Skoro jednak mieszkasz we mnie, pouczaj, co i kiedy mam mówić, bo „wszyscy jednakowo słyszycie jeden i ten sam głos mówiącego, a jednak myśli słyszanego słowa nie pojmujecie tak samo” (św. Grzegorz Wielki). Bądź nośnikiem dźwięków wydobywających się z moich ust, aby inni mogli w nich usłyszeć swój własny dialekt (por. Dz 2, 8); naucz mnie tańczyć w rytm Twojej nieprzewidywalnej muzyki, bym stał się eks-centryczny (H. Cox), czyli wychodzący poza swoje wąskie zapatrywania i przyzwyczajenia, pokonując schematy. Niech przypadkiem się nie zapędzę i nie zamknę Cię w klatce, egzorcyzmując Cię ze swego życia. Ożywiaj we mnie myśl, że jakkolwiek wielki byłby mój czyn czy słowo i tak nie wyrażą one Ciebie, a jedynie niewielką cząstkę Twej wszechmocy. Amen.