Modlitwa

Tu dzielmy się naszym uwielbieniem Boga, Ducha Świętego!


Boże Duchu Święty, który obejmujesz swymi ramionami świat cały, dziś obejmij mnie swoją miłością. Pragnę tylko do Ciebie należeć i w Ciebie się wsłuchiwać jak małe dziecko w łonie matki, dla którego wnętrze matki jest całym światem, a wody płodowe oceanem. I ja pragnę żyć tętnem Twojego boskiego życia, które dzielisz odwiecznie z Ojcem i Synem. Niepojęte – ale zarazem upragnione – jest to życie, które we wszystkim nasycone jest miłością, wzajemnością, dobrocią i obecnością. Ja wiem, Duchu Święty, że moje poczucie osamotnienia w tym świecie bierze się stąd, iż sprawy codzienne zbytnio zajmują moja uwagę i wciągają w wir niekończących się szczegółów. Dlatego prosząc, już Cię uwielbiam, Trójco Przenajświętsza, która mieszkasz we mnie przez Ducha, a namaszczając mnie swoim światłem, pozwalasz mi kosztować już tego, czym będę wypełniony w Niebie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen!

niedziela, 28.02.2016

Kochany Duchu Święty, Boże! Dziękuję Tobie u początku nowego dnia za dar Twojej Osoby i Twojej Obecności. Jakże radosna jest myśl, że zawsze mogę być obecny w sercu i myśli Boga! Że najpotężniejsze pragnienie ludzkiego serca, by być we wspólnocie z Tobą i nigdy nie być samotnym, realizuje się w momencie wyznania wiary w akcie modlitwy. W modlitwie chrześcijańskiej jedyny wysiłek ludzkiego ducha to wysiłek wiary i wysiłek miłości, by uznać to, co już jest faktem – by uznać myśl Twojej miłości i by poznawać, jak jesteśmy przez Ciebie poznani! Uwielbiam Cię Duchu Święty w mojej duszy; Boże, który się pomniejszasz i uniżasz do tak małego stworzenia, by mówić mu o jego nieskończonej godności w Bożym i wiecznym zamyśle miłości. Proszę Cię, abyś nauczył mojego ducha rozumienia tego daru, tak abym nigdy nie wątpił w to, co objawiłeś o sobie i o mnie jako Twoim dziecku. Obym wierzył z niezłomną wiarą, że Ty sam jest obecnością i bliskością Nieba! A kimże ja jestem, bym miał wątpić, że kropelka (jaką jestem) może być wypełniona przez Ocean. Dziękuję! Amen.

niedziela, 07.02.2016

Kochany Duchu Święty, Boże!
Zaczynam kolejny dzień mojego życia z wielką tęsknotą za Tobą. Nie dlatego tęsknię, że Cię nie ma, ale dlatego że ciągle nie potrafię trwać w nieustannej modlitwie. Często zaczynam dzień od martwienia się, a dopiero po jakimś czasie zaczynam z Tobą szczerze rozmawiać, a wówczas okazujesz mi czułość i wlewasz światło. Uwielbiam Cię za tę niezwykłą obecność i troskę. Jak bardzo pragnę, by każdy chrześcijanin -a zwłaszcza każdy kapłan – odkrył Ciebie bliskiego i wszechmocnego. Wierzę, że poślesz Swoich proroków miłosierdzia, którzy pomogą ludziom odkryć dar Twojej Osoby i pokonają w ludziach niedowierzanie w Boga bliskiego i miłosiernego. Amen.

piątek, 11.12.2015

Boże, Duchu Święty, który mieszkasz we mnie i nieustannie włączasz mnie w krąg miłości Ojca i Syna, kocham Cię Miłości Najświętsza i tęsknię za Tobą. Proszę Cię, abyś dziś był ze mną cały czas – prowadź mnie, oświecaj mądrością, wlewaj we mnie pokój i moc wiary. Chroń mnie przed pokusą smutku i wątpienia w Twoją dobroć, i Twoją nieustanną obecność. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen!

Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, 22.11.2015

Uwielbiam Cię Duchu Święty, który sprawiasz, że moje oczy widzą a
uszy słyszą.
Dziękuję, że Jesteś światłem dla mojego umysłu i radością
uweselającą serce.
Dziękuję, że w Tobie i Twoim świetle oglądam Oblicze Jezusa, a moje
serce napełnia się miłością.
Całe piękno nadprzyrodzone odsłania się w Twoim świetle.
Uwielbiam Cię, że poszerzasz zasięg mojego widzenia, że pozwalasz
zobaczyć to, co uszczęśliwia  Osobę Jezusa Chrystusa. Uwielbiam Cię Duchu Święty w sercu Jezusa i proszę, przyjdź do mnie jako dar wyjęty z Jego Serca pełnego miłości. Amen.

s. M., sobota, 04.07.2015

Kochany Duchu Święty Boże! Płonę ogniem miłości do Ciebie, i ciągle nie wiem, czy już w Tobie, czy nadal ku Tobie? Ileż bym dał, by moja oporna natura cielesna, skażona grzechem, poddała się zupełnie Twemu światłu i mądrości, by chłonęła jak spragniona roślinka Twój pokój i Twoją moc. Ile razy wiosenny ciepły deszcz pada, myślę o Twej, Boże, czystości i łagodnej nieustępliwości. A gdy rozmyślam o Twych łaskach, niebo mojej duszy staje się krystaliczne, aż po horyzont i wówczas doświadczam Twego piękna, które rozlewa się na dusze ludzkie, spragnione Boga. Najukochańszy i największy Przyjacielu człowieka, Boże! Naucz mnie modlitwy ustawicznej, abym ani pragnieniem,  ani wolą, ani duszą – nigdy nie był oderwany od Ciebie. Wpłyń na moje myśli Panie, abym od dzisiaj mógł wpłynąć na głębinę Twojej obecności. Amen.

poniedziałek, 05.05.2015

Kochany Duchu Święty, Boże! Nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie i bez Twojej miłości, która leczy rany, usuwa podziały, daje zrozumienie jedynej Prawdy, wyjaśniającej początek, drogę i cel ludzkiego życia. Dziś większość ludzi chce się różnić od innych, a równocześnie im podobać, by nie być odrzuconymi. Iluż to ludzi współczesnych chce być niezależnymi od Miłości Największej, którą jest Bóg, a gdy zło się nasila wśród ludzi i czują się nieszczęśliwi, obarczają Go winą. Kochany Duchu Święty, proszę Cię o miłosierdzie nad nami grzesznymi, bo bez Ciebie nie jesteśmy w stanie ani mądrze myśleć, ani właściwie postępować. Wiem, że nie będziemy szczęśliwi bez Twojej pomocy i światła. Okaż nam dzisiaj swoje Oblicze i napełnij radością Twojej Obecności. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu!

piątek, 17.04.2015

Dziękujemy Ci Boże Duchu Święty, za to że nas uwalniasz z naszych grzechów, że jednoczysz nasze kruche życie z życiem Bożym, że przebóstwisz nasze myśli i nasze pragnienia nasycając nas światłem Serca Jezusowego, że leczysz nas z głupoty i uporu trwania w błędach, że w sakramentach przychodzisz z konkretnymi darami, o które prosimy. Dziękujemy Ci Duchu Święty za to, że przekonujesz nas do wyboru drogi zbawienia, którą otworzył nam Chrystus przez Swą śmierć i zmartwychwstanie.

Niedziela Miłosierdzia, 12.04.2015

Duchu Święty, Boże! Gdy myślę o Twojej obecności w moim życiu, wielka wdzięczność i tęsknota przeplatają się ze sobą. Wiem, że wszelkie błogosławieństwo i moc przychodzi od Ojca przez Ciebie, i że każdą łaskę przemiany wysłużoną dla nas przez Jezusa Chrystusa, Ty sam wszczepiasz i rozmnażasz w nas i naszym duchowym organizmie. Jednakże zauważam, jak wiele we mnie nadal przywiązania do błahostek i rzeczy, które  nie przynoszą duchowych korzyści. Tylko Ty możesz we mnie wygasić przywiązanie do rzeczy martwych, a ożywić pragnienie Królestwa Bożego. Chwała Tobie Boże!

Czwartek w Oktawie Wielkanocy, 09.04.2015

Najwspanialszy Duchu Święty! Te majestatyczne tytuły, których używam w stosunku do Ciebie, nie są „na wyrost”; one są za małe! Bardzo tęsknię za Twoim głosem w moim ciele, i za Twoją mową w moich myślach. Kiedy jest porozumienie pomiędzy moim duchem i Tobą, milknie „stary człowiek” we mnie, skupiony na sobie, na zdobywaniu rzeczy i ludzi dla siebie, skupiony na „głosach” ciała pożądliwego… Pragnę być nowym człowiekiem w całości, by moja wola wyzwolona Twoją łaską od przyziemnych pragnień, chwilowych i nigdy nienasyconych egoistycznych dążeń, potrafiła kochać Boga ponad wszystko i przed wszystkim. Oby światłem tej przeczystej Bożej Miłości, której – jak ufam – udzielisz mi dzisiaj, byli objęci również ci, których spotkam. Kocham Cię Duchu Czysty, Duchu Miłości! Amen.

Wielki Poniedziałek, 30.03.2015

Najukochańszy Duchu Święty, dziękuję za Twoją miłość, obecność, troskę, czułość..! Dziś wiosenny deszcz obudził we mnie wielką wdzięczność wobec Ciebie za moje wszystkie lata życia pod Twoją opieką. Deszcz wiosenny to zapach życia i symbol jego odradzania się. Uświadamiam sobie, że każde dobro i piękno jest znakiem Bożej Dobroci. Wszystko jest łaską! Dziękuję, dziękuję!

sobota, 28.03.2015

Kochany Boże, Duchu Święty! Jakżeż smutne było moje życie, dopóki nie uwierzyłem w Twoją bliskość i dopóki nie dałeś mi poznać, że we mnie przebywasz. Przedtem wiele razy czytałem słowa św. Pawła, że „nasze ciała są świątynią Ducha Świętego”, ale nigdy mnie one nie poruszyły dogłębnie; zatrzymywały się gdzieś na poziomie umysłu. Powoli dociera do mnie światło, że właściwie to każda moja tęsknota za Bogiem i szczęściem, były modlitwą. Coraz częściej myślę o Twej cudownej obecności i moim niegodnym traktowaniu, tak wspaniałego Gościa! Najukochańszy Boże, przyjmij moje podziękowanie i uwielbienie! Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! Amen.

poniedziałek, 23.03.2015

Najukochańszy Duchu Święty, Boże! Dziś widziałem niezwykłe, chociaż z drugiej strony, naturalne, zjawisko. Słońce wschodziło o barwie intensywnej czerwieni, jakby świecącej krwi. Gdy zatrzymało się na tle kościoła o kształcie łodzi z podniesionym żaglem i masztem o kształcie krzyża, odczułem, że niezwykłym darem od Ciebie jest wiara, która codziennie wschodzi w mojej duszy i jednoczy mnie z moim Stwórcą, wzywając całe moje wnętrze do uwielbienia Go za to, że jestem stworzeniem. Tak, jestem stworzeniem mającym przywilej uczestniczenia w tych wszystkich dobrach. Dziękuję Tobie Duchu Święty za to, że dziś całą moją duszę napełniasz blaskiem wschodzącego słońca. Jakże niezwykłym darem Twoim jest łaska wiary, dzięki której nie czuję się w tym świecie samotny. Wszystko mówi o Tobie i Twojej dobroci, a nade wszystko o Twojej bliskości. Uwielbiam Cię i wychwalam Boże Duchu Święty, w jedności z Ojcem i Synem. Amen.

piątek, 20.03.2015

Ukochany Duchu Święty, Najwyższa Mądrości! Wczoraj rozmawialiśmy w gronie przyjaciół o sprawach Bożych, ale nasza rozmowa ugrzęzła i „zawiesiła się” na jednym słowie. Próbowaliśmy pogłębić jego znaczenie, ale nic to nie dało. Wysławiam Cię Duchu Prawdy, za to, że wiedziesz Kościół drogą prawdy odwiecznej oraz że uczyniłeś swój Kościół wychowawcą, nauczycielem i prorokiem Prawdy. Tobie chwała na wieki!

poniedziałek, 16.03.2015

Dziś niedziela. Kochany Boże, Duchu Święty, cieszę się, że w sakramencie Eucharystii udzielisz mi łaski zjednoczenia z Chrystusem. Że dzięki Twojej mocy znów ożyją we mnie te pragnienia i uczucia, które zawsze przepełniały Jego serce względem Ojca. Jakżeż jestem Ci wdzięczny za to, że słowa Ewangelii, czytane w czasie Liturgii, zawsze stają się żywym słowem Chrystusa, który pragnie nas w ten sposób oświecić, uzdrowić i zbawić. Kochany Duchu Święty, dziękuję Ci za łaski, jakie przygotowałeś również dzisiaj. Uwielbiam Cię Przenajświętsza Trójco za sakrament obecności i przemiany!

niedziela, 15.03.2015

Najukochańszy Boże, Duchu Święty, dziś znów napełniłeś mnie radością. Tobie chwała na wieki! Dziś rano, gdy się obudziłem, rzuciły się na mnie różne złe myśli, a pamięć wyłowiła wszystkie sprawy trudne i nierozwiązane. Zacząłem się modlić do Ciebie i uwielbiać Cię za Twoją obecność! Wkrótce całe moje wnętrze przeniknęło światło, wszystkie te wydarzenia i sprawy stały się małe jak krople deszczu, rozbijające się na oknie. Rozświetliłeś nie tylko to, ale i całą moją przyszłość. Jakże wdzięczny jestem Tobie Boże Ojcze i Boże Synu, za DAR Ducha Świętego mieszkającego w naszych duszach! Chwała Tobie Boże!

sobota, 14.03.2015

Kto chciałby się przyjaźnić z człowiekiem, który tysiące razy go okłamał, prawie nigdy nie dotrzymuje słowa, zawsze składa puste obietnice, a przy każdej nadarzającej się okazji dezerteruje z drogi mądrości wybierając drogę głupoty? Chyba nikt z ludzi. Tylko Duch Święty, Mądrość Mądrości i Dawca Życia cierpliwie wznosi gmach naszej osobowości, i w swoim miłosierdziu ratuje nas przed skutkami naszych złych wyborów! Za Twoje bezgraniczne miłosierdzie wysławiamy Cię Duchu Święty, nasz Panie!

środa, 11.03.2015

W życiu podnosiłem wiele dużych ciężarów, ale przekonałem się, że najwięcej waży długotrwała i przytłaczająca myśl. Dziś o Panie, Duchu Święty, odebrałeś mi ją, i uwolniłeś mnie od mojej przeszłości. Tobie chwała i cześć!

wtorek, 10.03.2015

Duchu Święty, Boże! Uwielbiam Cię i dziękuję za to, czego dokonałeś w mojej duszy wczoraj. Podczas, gdy znalazłem się w ogniu krzyżowym wzajemnych oskarżeń, modliłem się w sercu do Ciebie. Dałeś mi niezwykły pokój i moje myśli przepełniłeś światłem. Chwała Tobie!

poniedziałek, 09.03.2015

Wysławiam Cię mój Boże, bo Ty nas czynisz odpornymi na wszelkie zło, na gwałtowne burze życiowe, nacierające na nas znienacka.

poniedziałek, 09.03.2015

Czuję wielką wdzięczność wobec Ducha Świętego za to, że chce ze mną być, i mnie małego robaczka na ziemi, chce słuchać; czuję, że prąd mojej wdzięczności dociera do serca Ojca. Wdzięczność ma jest przeogromna dziś we mnie.

sobota, 07.03.2015


Kochany Duchu Święty, ostatnio zrodziło się we mnie głębokie i autentyczne pragnienie ciągłego przebywania w Twojej obecności i w bliskości z Tobą. Tego pragnę i potrzebuję do lepszego porozumiewania się z Tobą i pełnienia Twojej woli. Gdybyś tylko zechciał… Dziękuję, że mnie wysłuchujesz! Ciągle uczę się poruszać w Twojej przestrzeni. Chcę widzieć, słyszeć, czuć, mówić, poruszać się, działać tak, jak Ty tego chcesz. Przepływaj przeze mnie, Duchu Święty! Poddaję się Twojej świętej woli. Wielbię Cię i kocham Cię, najlepiej jak potrafię. Przez wstawiennictwo św. Proroka Eliasza proszę, przyjdź i wypełnij mnie po brzegi!

M.C., piątek, 22.05.2015

Duchu Święty, Tchnienie Boga! Dziękuję Ci za to, że poddałam się Twojemu prowadzeniu podczas dzisiejszego spotkania modlitewnego. Cieszę się, że posłuchałam Twoich natchnień i w ten sposób udało się zrobić „coś z niczego”. Wiesz, jak lubię takie sytuacje! Ciągle uczę się, jak czerpać z Twoich źródeł. Kocham Cię i wielbię Cię, Duchu Święty!

M.C., piątek, 17.04.2015

Duchu Święty, Duchu Miłości! Wiesz, jak bardzo tęsknie za Twoim Głosem! Pomimo, że czekam na Ciebie, zawsze mile mnie zaskakujesz i zachwycasz. Twoja obecność daje błogie szczęście. To stan podobny do zakochania. Niesiona na Twoich skrzydłach pragnę, aby zawsze tak było. Duchu Święty, uwielbiam Cię i chcę żyć w Twojej obecności. Wierzę, że to moje pragnienie się spełni!

M.C., czwartek, 16.04.2015

Witam Cię Kochany Duchu Święty, Ożywicielu! Niedawno, o świcie, był w moim życiu moment, w którym miałam przekonanie, że umieram gdyż i oznaki fizyczne były widoczne. Jedyną moją modlitwą do Ciebie były słowa: „ożyw mnie Duchu Święty, a jeśli ma być inaczej, to zanieś mego ducha do Ojca”. Dziękuję Ci mój Kochany Duchu Święty za to, że w swojej delikatnej Obecności w sposób wyraźny odnowiłeś moje siły witalne i uzdrowiłeś. Wciąż jednak rodzi się we mnie pytanie: Jak mam wyrazić wdzięczność za Twoje ożywcze spojrzenie na mnie? Teraz wiem tylko jedno, że jestem małą roślinką, która potrzebuje promieni Twojej łaski, by mogła wzrastać i która pragnie Cię kontemplować, kochać i czynić wszystko na Twoją chwałę.

W.S., czwartek, 16.04.2015

Kochany Duchu Święty! Od wczoraj byłam w dalekiej podróży. Dziękuję Ci, że dzisiaj o świcie pozwoliłeś mi doświadczyć Twojej obecności. Dałeś mi tę łaskę, że czułam się cała skąpana w promieniach Twojej miłości.
Zrozumiałam, Kochany Duchu Święty, że mimo chmur często przepływających przez moje serce, zawsze znajdujesz drogi, by do mnie dotrzeć ze swoim światłem, by mnie wydobywać z ciemności. Dziękuję Ci za to Duchu Święty, kocham i uwielbiam!

W.S., sobota, 28.03.2015


Jedna myśl “Modlitwa

 1. O ogniu Ducha Pocieszyciela,
  O życie życia wszelkiego stworzenia
  Jesteś święty namaszczając niebezpieczne złamania
  Jesteś święty oczyszczając cuchnące rany.
  O tchnienie świętości,
  O płomieniu miłości,
  O słodki smaku w piersiach
  I wylewność serc w aromacie cnót.
  O źródło przeczyste,
  w którym ukazuje się , że Bóg
  Gromadzi błądzących
  I szuka zagubionych.
  O pancerzu życia
  I nadziejo zespolenia wszystkich członków,
  O pasie honoru:
  Ocal błogosławionych.
  Uchroń tych, którzy uwięzieni przez nieprzyjaciela
  I rozwiąż więzy tych, których moc Boża chce uwolnić.
  O drogo najpotężniejsza,
  Która wszystko przenikasz
  Na wysokościach niebios i ziemi
  I we wszystkich otchłaniach.
  Ty wszystko jednoczysz i gromadzisz.
  Dzięki Tobie płyną chmury, unosi się eter,
  Kamienie mają wilgoć,
  Wody tworzą potoki,
  A ziemia wydaje zieleń.
  Ty zawsze kształcisz uczonych,
  Uszczęśliwiasz dzięki inspiracji mądrości.
  Niech będzie Ci chwała, który jesteś dźwiękiem chwały
  I rozkoszą życia, nadzieją i honorem potężnym
  Ofiarowany darze światła.
  św. Hildegarda z Bingen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *