Błogosławiona Trójca

Bóg, Pan, Duch Święty, błogosławiona Trójca.
Ojciec, Syn, Pocieszyciel, błogosławiona Trójca.
Dawca, Szafarz, Rozdzielający, błogosławiona Trójca.
Duch działań, Duch posług, Duch łask, błogosławiona Trójca.
Bóg jest Ojcem substancji, więc i samą substancją, Syn i Duch substancją, lecz trzy razy ta sama i jedyna substancja, błogosławiona Trójca.
Ojciec doskonały, Syn doskonały z doskonałego Ojca, święty doskonały Duch ze świętego i doskonałego Ojca, błogosławiona Trójca.
Źródło, Rzeka, Orzeźwienie, błogosławiona Trójca.
W trzech choć potrójne, lecz jedno działanie, błogosławiona Trójca.
Istnienie, Życie, Poznanie, błogosławiona Trójca.
Miłość, Łaska, Dar jedności, błogosławiona Trójca.
Bóg jest miłością, Chrystus – łaską, Duch Święty – darem jedności, błogosławiona Trójca.
Jeśli jest miłość, to i łaska, jeśli Miłość i Łaska, to jest i dar jedności, wszyscy więc w poszczególnych i jedno w Trzech, błogosławiona Trójca.
Stąd mówi apostoł Paweł natchniony przez Boga: „Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, i miłość Boga, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami” (2 Kor 13,13), błogosławiona Trójca.
Niezrodzony, Jednorodzony, Zrodzony ze Zrodzonego, błogosławiona Trójca.
Rodzący, Zrodzony, Odradzający, błogosławiona Trójca.
Prawdziwe Światło, prawdziwe Światło ze Światła, prawdziwe Oświecenie, błogosławiona Trójca.
Odpoczynek, Pochodzenie, Powrót, błogosławiona Trójca.
Niewidzialny niewidzialnie, Widzialny niewidzialnie, Niewidzialny widzialnie, błogosławiona Trójca.
Wszelka Moc, wszelkie Działanie, wszelkie Poznanie, błogosławiona Trójca…
Ziarno, Drzewo, Owoc, błogosławiona Trójca.
Z Jednego wszystko, przez Jednego wszystko, w Jednym wszystko, błogosławiona Trójca.
Niezrodzony z Wiecznego, Zrodzony z Wiecznego, Zrodzony, aby wszystko stało się wiecznym, błogosławiona Trójca.
Ty nakazujesz, aby została stworzona, Ty stwarzasz, Ty stworzone ożywiasz, błogosławiona Trójco.
Ty, Ojcze, jesteś substancją wszystkiego, Ty, Synu, jesteś Życiem, Ty, Duchu, wszystko podtrzymujesz, błogosławiona Trójco…
Ten, który wstąpił do nieba, to Chrystus, Ten, który z nieba zstąpił, to ten sam Chrystus, więc nie rozpoczął się od człowieka, lecz sięga aż do człowieka, błogosławiona Trójca.
Ten jest Bóg nasz, ten jest Bóg jeden, ten sam i jedyny Bóg, błogosławiona Trójca.
Do Niego wszyscy się modlimy, modlimy się do Jednego, czyli Ojca, Syna i Ducha Świętego, błogosławiona Trójca.
Daj przebaczenie grzechów, daj życie wieczne, daj pokój i chwałę, błogosławiona Trójco.
Wyzwól nas, zbaw nas, daj nam usprawiedliwienie z grzechów, błogosławiona Trójco.

Mariusz Wiktoryn, Hymn 3, SCh 68(1960), 634-652, w: M. Starowieyski (red.), „Karmię Was tym, czym sam żyję”, 3, Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku C, Znak 1980, s. 170-172.