II. Kochać

„Kochać Ducha Świętego” to drugi filar Apostolatu. Może zbyt mało katolików wierzy w to, że Duch Święty jest mocny i że potrafi uczynić wszystko, co dla naszego zbawienia i życia konieczne. Odkrycie, że Duch Święty jest mocą, pozwoliło wielu ludziom wrócić do modlitwy do Ducha Świętego. Ale chyba nadal niewielu katolików wierzy w to, że Duch Święty, który w Dzień Pięćdziesiątnicy został niejako „wlany” w nasze dusze, jest darem przebitego serca Jezusa. Włócznia, która przebiła bok, jedynie odsłoniła serce Jezusa zmiażdżone z miłości do ludzi. Od tamtego czasu Bogu spodobało się uczynić sobie mieszkanie w duszach i ciałach ludzi. Nikt nie może już powiedzieć, że Bóg jest daleki i że nas nie kocha. Na dowód tego, że nas kocha, mieszka w nas i… daje przez Ducha Świętego łaski, zanim jeszcze o nie poprosimy. Wyrażanie całym sercem naszej miłości do Boga, który cały czas jest i który nas kocha (i który nas rozumie bez słów, wczuwając się w nasze serca), nazywamy modlitwą kontemplacyjną. Kontemplacja to takie usposobienie naszego ducha, kiedy jesteśmy gotowi przyjmować to, co Bóg już przygotował wcześniej, zanim o to poprosiliśmy. Jednakże On jako miłość, nigdy nie wtłacza w nas darów na siłę.
Niektórzy katolicy martwią się tym, że Duch Święty do nich nie przychodzi z nadzwyczajnymi charyzmatami. Martwią się, że może są bardziej grzeszni od innych. Ależ nie! Duch Święty przychodzi na tysiące sposobów. Przyszedł – i przychodzi wielokrotnie – w sakramencie Chrztu, w czytanym Słowie Bożym, w Eucharystii, gdy kapłan wykonuje te same gesty, co Jezus w Wieczerniku. Oto prostota i miłość Pana Boga! Apostolat chce pomóc ludziom ochrzczonym odkrywać Ducha Świętego, Jego obecność i Jego działanie. W miarę jak będzie się rozwijać nasza miłość do Osoby Ducha Świętego, On sam będzie nauczycielem duszy i nauczy nas, jak się modlić. Oczywiście brak modlitwy skierowanej do Ducha Świętego i brak miłości do Boga i do ludzi, zwłaszcza tych, którzy należą do Kościoła, jest przyczyną, dla której Duch Święty nie ujawnia swojej obecności w naszym życiu.