I. Poznać

Spośród trzech Osób Trójcy Świętej, najmniej znany jest Duch Święty. Po Soborze Watykańskim II nastąpił wielki rozkwit ruchów charyzmatycznych, a także pojawiła się olbrzymia liczba publikacji z tego zakresu. Duch Święty jest nadal mało znany, mimo tego, iż Jego boską mocą dokonuje się wszystko, cokolwiek od Boga otrzymujemy. Wszystko Mu zawdzięczamy, cokolwiek Bóg w swojej dobroci chciał wszczepić w nasze życie i czym chciał nas obdarzyć: wszelkie łaski, charyzmaty, sakramenty, uzdrowienia, cuda przemiany, głoszenie słowa Bożego z mocą, a nawet miłość, pokój i jedność międzyludzka – wszystkim tym wyposaża nas właśnie Duch Święty. Oczywistym jest, że On daje nam oczy wiary, otwartość miłości, entuzjazm nadziei. A pomyśleć tylko o Kościele, Piśmie Świętym, o kapłaństwie, małżeństwie, o modlitwie i wszelkim dobru… – to też jest dziełem Ducha Świętego, którego Bóg Ojciec wylał na świat i ogarnął Jego mocą ludzkie dusze po zmartwychwstaniu Chrystusa. Pomyślmy: ile razy podczas Eucharystii zstępuje Chrystus, dzieje się to mocą Ducha Świętego! Niektórzy chrześcijanie zdają się już nie zauważać cichego, ale skutecznego działania Ducha Świętego. Ileż to ludzi wystąpiło z Kościoła katolickiego, szukając tylko mocnych znaków, a ignorując ukryte działanie Bożego Ducha. Dlatego Apostolat Ducha Świętego chce odsłaniać i przypominać całą prawdę o Duchu Świętym, zawartą w Piśmie Świętym i w świadectwach niezliczonej liczby chrześcijan, aby pogłębić wiarę w Trójcę Świętą i uczynić ją dojrzałą. Prostota i pokora Boga zdumiewa!