Cała Trójca Święta przychodzi z pomocą

Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym prowadzą nas do pełni zmiłowania Bożego – tajemnicy Zbawienia. Zarówno z nieba, jak też z całej ziemi płynąć powinna wielka wdzięczność i nieustanne uwielbienie dla pochylającego się nad nami Trójjedynego Boga. Akceptując ludzką słabość, cała Trójca Przenajświętsza przychodzi nam z pomocą. Ci wszyscy, którzy już przeszli z ziemi do nieba lub czyśćca, znają dokładnie tę niepojętą dla ludzkiej natury Bożą miłość. Wprowadzeni w wieczną szczęśliwość, w pełnym zachwycie uwielbiają Boga. Ich szczęście polega na pełnym już poznaniu Boga w całej prawdzie Jego miłości, skierowanej na swoje stworzenie. Oni zatem miłują Boga miłością wypływającą z czystego poznania Boga. My zaś, lud jeszcze żyjący, mając żywą wiarę, kierujemy wolną wolę w stronę Boga. Mając do dyspozycji zasługi naszego Zbawiciela, możemy bardziej zbliżyć się do Bożej miłości, wciąż wzrastać w Bożej świętości.

Wskazane byłoby, aby nasze życie stało się zwrotem ku nieograniczonej Bożej miłości, w nieustannym dziękczynieniu Ojcu, że dał nam w darze swojego Syna przez moc Ducha Świętego. Złączywszy się we wspólnym dziękczynieniu z naszymi braćmi w wieczności, wspólnym głosem zacznijmy uwielbiać Boga za Jego nieskończoną miłość. Wszyscy korzystamy z miłości Ojca, skierowanej do nas przez Syna w Duchu Świętym. Dlatego wszyscy łączymy się, by sprawiedliwości stało się zadość. By miłość Boża, tak hojnie nam okazana, zamieniła się w naszą wdzięczność i niekończące się uwielbienie zbawionych, w niebie i na ziemi. Złączeni prośmy za naszych braci, których jeszcze oczyszcza ogień czyśćcowy, aby jak najszybciej doświadczyli miłości Bożej. Trójca Święta to Bóg Miłości.

s. Błażeja Siewierska ZSAPU, Wdzięczność i uwielbienie. Pisma o dziele Odkupienia, Polihymnia, Lublin 2014, s.21-22.