Duch Święty a Eucharystia

Św. Ireneusz z Lyonu […] mówił o Chrystusie i Duchu Świętym jako o „dwóch rękach” Boga Ojca. Chodziło mu o to, że „Obie Ręce” choć odrębne i różne, manifestują ten sam zamiar miłowania i objęcia stworzeń. Dlatego widzimy, że Duch Święty jest przy stwarzaniu świata, Abrahama obdarza łaską wiary, namaszcza Mojżesza i wszystkich proroków, prowadzi Izraela przez namaszczonych przez Niego i poddanych Mu sędziów, proroków i królów, poucza i prowadzi autorów ksiąg świętych, dokonuje cudów i znaków przez proroków, jest wszędzie tam, gdzie rodzi się życie i miłość. Duch Święty namaszcza Maryję, by stała się matką dawcy Życia. Za Jego przyczyną Jezus przyjmuje ludzkie ciało, otrzymuje moc głoszenia słowa, które uwalnia i uzdrawia. W mocy Ducha Świętego Chrystus wypędza złe duchy, uzdrawia i dokonuje cudów. W mocy i obecności Ducha Świętego dokonuje się ofiara Krzyża i Chrystus jest zjednoczony z Ojcem. W Jego mocy dokonuje się zmartwychwstanie i w Nim również dzieje się wszystko po zmartwychwstaniu: Duchem Świętym zostają namaszczeni Apostołowie, zostaje ochrzczony Kościół, są odpuszczane grzechy, dokonuje się odnowienie ludzi. Te wszystkie dary, które posiada współcześnie każdy „człowiek duchowy”, przygotował Chrystus w Sobie, ale ich „przekazanie” dokonuje się w mocy Ducha Świętego. W Eucharystii więc Duch Święty dokonuje personalizacji świata od wewnątrz, bo chce abyśmy wszyscy mieli te same uczucia do Ojca i do braci i sióstr, jak Jezus.

Eucharystia jest właśnie z tego powodu jest misterium przemiany, gdyż jest następstwem wymiany: Duch Święty odbiera nam starego człowieka przywiązanego do grzechu, do sprzeciwu, do buntu, do egoizmu, a daje nam życie Chrystusowe: zrozumienie Boga, miłość na wzór Chrystusa, wolność wobec ducha tego świata, odsuwa z nas ciemność nienawiści a wprowadza w nasze myśli i czyny jasność Chrystusowej drogi, Jego miłości. Duch Święty nie tylko jest wykonawcą poleceń Chrystusa: On zawsze działa jako Osoba, w jedności z Ojcem i Synem. Wyraźnie jest to objawione w Piśmie Świętym.

Krzysztof Guzowski,
Duch Święty a Eucharystia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *