Zesłanie Ducha Świętego


Prawdziwy Boże, Ty, któryś jest Panem mocnym, Źródłem światła i życia, wypływającym nieskończenie od Ojca. Działający cuda Duchu Święty, obiecany świętym Apostołom przez Chrystusa. On to, udając się w górę do Ojca z naszą naturą, po wykonaniu wszelkiego dobra i wypełnieniu wszelkich tajemnic, posłał Ciebie, Odnowiciela, Ożywiciela Ducha Świętego, jako Pocieszyciela dla tych pogrążonych w smutku.

Tyś, Niedostępny Boże z Boga Ojca, zszedł z nieba i wszedł do Wieczernika, wypełniając nieopisaną radością i łaską swych wybranych, których posłałeś jako głosicieli Słowa Życia na całą ziemię. Oni wypełnili wszechświat pełnym poznaniem Ciebie, Panie, i przedstawili całemu światu Jednego Boga, znosząc kult próżnych bóstw. Dzięki Świętemu Źródłu dali nowe życie poganom poprzez przybranie za synów niebieskiego Ojca, i przemienili ich wszystkich w czcicieli Przenajświętszej Trójcy.

Wszechmocny Panie, Boże żywych i umarłych, Stwórco wszystkiego i Panie życia i śmierci, Żywicielu ciała, a w przyszłości Nadziejo wszystkich krańców ziemi, któryś w ostatni Dzień Święta Pięćdziesiątnicy upoił swym chwalebnym pojawieniem się tych, którzy w Twe imię zgromadzeni byli w Wieczerniku, wysłuchaj teraz także głosów naszych próśb i pamiętaj o tych, którzy posnęli i daj im odpoczynek w miejscu światła i w przybytkach Twych świętych.

A nam, zebranym w Twe imię w Twej świętej świątyni, czcicielom i uczestnikom święta Twego zbawczego pojawienia się, daj swój niebiański pokój oraz odnowę dusz i ciał od martwoty grzechu, abyśmy mogli narodzić się na nowo w skrusze i we łzach. Umocnij nas wszystkich w trzeźwości i prawości, razem z Twymi świętymi Apostołami, abyśmy mogli w Tobie spoczywać, ażeby nie zwiodła nas ku złu żadna okazja i sposobność. Oczyść wargi i języki swych sług poprzez języki ognia, byśmy z duchowym błogosławieństwem byli godni śpiewać i recytować psalmy, i modlić się zawsze w duchu, ofiarując Ci świętym sercem i uniżonym duchem rozumną służbę i z głębi serca, z pełnym łez błaganiem, prosili Cię o zbawienie.

Upadając przed Tobą, prosimy, o miłujący Duchu Święty, byś w odnowieniu, które ma nadjeść, kiedy Zbawca, współistotny z Tobą, przyjdzie, by obudzić wszystkich dźwiękiem trąby archanioła i głosem Boga, i kiedy Ty, nasz Bóg i Pan, Duchu Święty, otrzymasz całą  zmartwychwstałą ludzkość i odnowisz każdego w duchu od groźby Gehenny, i wyzwolisz ich od niewybaczalnej udręki, i złączysz ich w namiotach swych świętych z tymi, którzy miłują Twe imię, by stali się dziedzicami królestwa niebieskiego, wtedy my także, Twoja rozumna trzoda, wierząca w Ciebie, będziemy błogosławić i wysławiać Przenajświętszą Trójcę, teraz i zawsze i na wieki i wieków. Amen.

Fragmenty ormiańskiej modlitwy na Zesłanie Ducha Świętego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *