Nowenna – dzień 8


VIII.

Owocem zaś ducha jest:
ŁAGODNOŚĆ
(Ga 5,22-23)

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Stworzyciel jest łagodny jak ojciec. Nieważne jak bardzo pobłądzimy, On czeka i raduje się z naszego powrotu: Mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się (Łk 15,24). Wystarcza Mu nasze wątłe i niemrawe zwrócenie się ku Niemu: Jak się lituje ojciec nad synami,  tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,   pamięta, że jesteśmy prochem (Ps 103,13-14).

Odkupiciel jest łagodny jak baranek. Dla nas milczał, gdy Go lżono (por. Iz 53,7; J 19,9). Dla nas dał się prowadzić na śmierć (por. Jr 11,19; J 19,17) i za nas złożył z siebie ofiarę (Wj 12,6; Łk 23,46).

Uświęciciel jest łagodny jak gołębica. W takiej postaci spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie (por. Mk 1,10). Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie (Mt 10,16).

My zaś, na podobieństwo Trójcy, mamy stawać się łagodni jak dzieci, uniżając się przed Bogiem i uznając swoją bezradność. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim (Mt 18,4).

Podczas modlitwy poświęćmy dziś chwilkę na milczenie, pozwalając Duchowi Świętemu modlić się za nas. On najlepiej wie, czego nam potrzeba.

Koronka do Ducha Świętego 

Miłość nie szuka swego.
(1 Kor 13,5)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *