Nowenna – dzień 2


II.

Owocem zaś ducha jest:
RADOŚĆ
(Ga 5,22)

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Duch Prawdy nie będzie mówił od siebie (por. J 16,13). Duch Święty działa w pokorze. Błogosławieni (gr. μακάριος – radośni) ubodzy w duchu i cisi (por. Mt 5,3.5). Duch Święty działa w pokornych. Przynosi radość zarówno do ich serc, jak i do serc tych, którzy z nimi przebywają. Najdoskonalsze przykłady odczuwania tej radości znajdziemy oczywiście u Chrystusa i Jego Matki.

Jezus poczuł radość, gdy zobaczył, jak Jego Ojciec odkrywa tajemnice Trójcy Świętej przed prostymi ludźmi (por. Łk 10,21). Taka radość w Duchu Świętym wypełniła też Maryję, pod której sercem spoczywało Słowo Boże. Uznała bowiem swoje uniżenie wynikające z natury i swoje wywyższenie, będące darem Boga (por. Łk 1,47-48).

Dostrzeżmy drobne radości dzisiejszego dnia, złączmy je z radością Bogurodzicy i złóżmy przed Tronem Trójcy Świętej, gdyż kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje (Ps 50,23).

Koronka do Ducha Świętego

Miłość współweseli się z prawdą.
(1 Kor 13,6)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *