Ofiarowanie Pańskie

Dziecię Jezus w objęciach Maryi i Józefa – świadków nocy Bożego Narodzenia – objawia się Ludowi Wybranemu, by zapewnić, że od niego właśnie zapali się wiara całego świata.
Maryja, współuczestniczka zbawczego misterium i najdoskonalsza reprezentantka ludzkości, składa Ojcu w ofierze Syna Bożego, zapowiadając Jego najdoskonalszą ofiarę Krzyża.
Światło Wielkiej Nocy ogarnia trwający w ciemności Starego Przymierza Przybytek Pański, aby ukazać, że już niedługo cień kultu ustąpi miejsca jedynej prawdziwej ofierze  Miłości.
Duch Święty zstępuje na Symeona i Annę, czyniąc z nich zalążek nowego Kościoła, który swą pełną misję otrzyma w dzień Pięćdziesiątnicy.
Tego dnia w Świątyni Jerozolimskiej zechciałeś nam, Panie, streścić cały plan zbawienia i usynowienia ludzkości. Bądź uwielbiony Jeden w Trójcy za dar dzisiejszego święta!