Chrystus, Król Wszechświata

Boże Duchu Święty, Chrystus oddał Tobie panowanie nad ludzkim życiem w momencie, gdy na krzyżu jako Zbawiciel, mocą prawa miłości, poddał Bogu Żywemu prawo śmierci i nienawiści. Od tej chwili każda śmierć poniesiona w imię miłości i miłosierdzia (nie zaś śmierć zadawana bliźnim) stała się dla Ciebie, o Duchu Przenajświętszy, powodem przychodzenia do duszy, która dzięki Twej obecności staje się tronem Bożego Królestwa, mieszkaniem i świątynią Bożą. Proszę Cię Duchu Święty Boże, abyś posłał dziś swoich proroków, by przez głoszenie słowa z mocą otwierali zalęknione i zagubione serca chrześcijan. Niech triumf Królestwa miłości, sprawiedliwości, pokoju i radości objawi się jak najszybciej w naszych czasach, zagubionych z powodu niewiary. Niech objawi się Twoje Królestwo, Boże Trójjedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen. Alleluja!