Nowenna – dzień 1

I.

Owocem zaś ducha jest:
MIŁOŚĆ
(Ga 5,22)

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Duch Święty jest Stworzycielem. On sam był tchnieniem, które dało życie Adamowi i Ewie (por. Rdz 2,7). Jednak pełnię swojego dzieła stwórczego osiągnął tworząc ludzką naturę Boga – Jezusa Chrystusa (nowego Adama) oraz ochraniając od grzechu pierworodnego i wypełniając pełnią swej łaski Jego Matkę – Maryję (nową Ewę).

Duch Święty jest Stworzycielem doskonałości w nas. W czym tkwi owa doskonałość? W tym, że jesteśmy zdolni do kochania i godni miłości. Ten dynamizm sprawia, że trwamy w jedności z Bogiem (por. J 15,10), gdyż przyjmujemy i ofiarujemy miłość – czyli samego Boga, Ducha Świętego. Razem z Nim do naszych serc przychodzi i zamieszkuje cała Trójca Przenajświętsza (por. J 14,23).

W ferworze dnia znajdźmy dziś kilka minut, nawiedźmy świątynię i powiedzmy Duchowi Świętemu dwie rzeczy: dziękuję, że mnie stworzyłeś i kocham Cię.

Koronka do Ducha Świętego

Z nich zaś największa jest miłość.
(1 Kor 13,13)