św. Katarzyna ze Sieny

Duchu Święty, przyjdź do serca mego. Przyciągnij je do siebie swoją mocą. Obdarz mnie miłością z bojaźnią.
Chryste, oddal ode mnie wszelkie złe myśli.
Ogrzej mnie żarem Twojej miłości. Rozpal we mnie ogień Twej błogiej miłości, aby każde cierpienie wydało mi się lekkie.
Ojcze mój święty i słodki mój Panie, wspomagaj mnie w mojej posłudze.
Chryste miłości, Chryste miłości. Amen.

św. Katarzyna ze Sieny
Doktor Kościoła
(1347-1380)

3 Niedziela Wielkanocna

Przybądź, Duchu Święty!

Uczyniliśmy nasze serca twardymi jak skała, pełnymi zawziętej dumy i perfekcyjnie przygotowanej przemocy. Dodatkowo wyposażyliśmy je w ambicje mniejsze lub większe, ale zawsze realizowane za wszelką cenę.

Praktycznie każdego dnia skazujemy Niewinnego na haniebną śmierć, gdy naszym postępowaniem kieruje coś innego niż miłość. Zło, jakie popełniamy, bez zwracania na nie uwagi, niszczy także i dzisiaj wielu niewinnych.

Przybądź, Duchu Święty, i stwórz w nas serce czyste!

Najświętsza Światłości, oświecaj nasze sumienia i nasz umysł: chcieliśmy poznać Boga, a odrzuciliśmy Chrystusa obecnego w ludziach biednych i upokorzonych przez życie, którzy przechodzili obok, nie zwracając zupełnie naszej uwagi.

Przybądź, Duchu Święty, i stwórz w nas serce czyste!

Słodki Gościu naszej duszy, pomagaj nam odkrywać początki tej łagodności, która wzięła na siebie wszystkie nasze nieprawości i nie wstydziła się nazywać nas swoimi braćmi. Upodabniaj nas do niej, abyśmy pojmowali łaskę życia jak dzieci jednego Ojca, przez Niego posłani razem z Chrystusem, aby nieść miłość wszelkiemu stworzeniu.

Przybądź, Duchu Święty, i stwórz w nas serce czyste!

Lectio divina na każdy dzień roku 3.
Czas Wielkiego Postu i Triduum Paschalne
,
Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2011, s. 409-410.
Tłum.  Andrzej Spurgjasz

Niedziela Miłosierdzia

Kochany Duchu Święty, oto świadkowie stojący pod Krzyżem widzieli jak z przebitego boku Chrystusa wypłynęły strumienie miłosierdzia. Tak miały się spełnić zapowiedzi Pana o darze Nowego Życia wypływającego z Jego wnętrza dla wierzących w Niego, a mówił wówczas o Tobie Przenajświętszy i Najdoskonalszy Boży Pocieszycielu! Uwielbiamy Cię za tysięczne dary nowego życia, w których wyraża się Boże Miłosierdzie.

To wszystko, co Chrystus w swoim wnętrzu pokonał, aby już nie dzieliło ludzkiej natury od miłości Ojca – ani grzech, ani śmierć, ani szatan – stało się zaczątkiem miłosierdzia dla ludzi, którzy przez swe narodziny dziedziczą zranioną grzechem naturę. Od kiedy wstąpiłeś w nasze wnętrza w dzień Pięćdziesiątnicy, strumienie nowego życia płyną do każdego, kto uwierzy w Chrystusowe odkupienie i przyjmie Twoje namaszczenie w chrzcie.

Dziękujemy Ci Duchu Święty, Panie Miłosierdzia, za to, że niezliczone razy podnosisz nas z naszych upadków, umacniasz nas i obdarzasz wolnością od zła. Uwielbiamy Cię Duchu Święty za to, że chcesz przebywać z nami grzesznymi, że łączysz nas z Ojcem na modlitwie i dajesz nam odczuć, że jesteśmy Jego dziećmi. Za tysięczne łaski miłosierdzia wielbimy Cię Boże Duchu, w jedności z Ojcem i Synem. Amen!

Chrystus Zmartwychwstał!

A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Rz 8, 11

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.